Regulamin

I. Treść zgody:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych do końca 2022 roku przez firmę Love Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736485, NIP: 944-225-98-86, REGON: 380505122.

W celach marketingowych polegających na informowaniu mnie: 

  • drogą e-mailową o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego oraz nowości Love Catering 
  • drogą telefoniczną o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego 

Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych: 

  • adres email 
  • numer telefonu 

Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.