Zgody marketingowe

I. Treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu przez spółkę Love Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu realizowania działań marketingowych przez ww. spółkę polegających na otrzymywaniu wiadomości dotyczących oferowanych produktów lub usług, w tym informacji o ofertach, promocjach oraz nowościach na stronie, a także innych informacji związanych z działalnością gospodarczą Love Catering sp. z o.o.

II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest spółka Love Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Marii Konopnickiej 31, 30-302 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736485, posługująca się numerem NIP: 9442259886, REGON: 380505122, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000 zł.

Wyrażenie zgody w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna, a jej wycofanie jest możliwe w dowolnym momencie. W celu wycofania wyrażonej zgody prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora przedstawicielem za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres: odo@lovecatering.pl lub o skierowanie pisma na adres korespondencyjny wskazany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym m.in. w zakresie praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, okresów przechowywania oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.